PIN Năng lượng mặt trời HiDM – Canadian Solar (Solar Ninh Bình)

Tấm mono PERC mật độ cao 

– Tăng diện tích hấp thụ ánh sáng

– Khoảng công suất 320 ~ 420 W

– Tổn thất năng lượng trong kết nối pin thấp

Nâng cao độ tin cậy 

– LID + LeTID dưới 2.0%

– Hệ số nhiệt độ thấp (Pmax): -0.37% °C

– Nhiệt độ điểm nóng thấp hơn

– Khả năng chịu bóng tốt hơn

ZALO - THIÊN ÂN SMART