PIN năng lượng mặt trời Ku – Canadian Solar tại Ninh Bình

Tấm hiệu quả cao với công nghệ pin kép

– 144/ 120 pin kép + poly & mono công nghệ PERC

– Khoảng công suất 295 ~ 400 W

– Tổn thất năng lương trong kết nối pin thấp

Nâng cao độ tin cậy

– NMOT thấp: 42 ± 3 °C

– LID + LeTID dưới 2.0%

– Nhiệt độ điểm nóng thấp hơn

– Khả năng chịu bóng tốt hơn

ZALO - THIÊN ÂN SMART